ตู้รีฟัน ออกบูธในงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมและสตาร์ทอัพ อุบลราชธานี 2017 (Ubon Startup Fest 2017 : Sharpening the Axe) | Refun Machine

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ทีมรีฟันได้ไปออกบูธในง...

ตู้รีฟัน ออกบูธในงาน Startup Thailand 2017 : Scale up Asia ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | Refun Machine

เมื่อวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2560 ทีมรีฟันได้รับเกียร...