ตู้รีฟัน ไปร่วมออกบูธในงาน วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่ตึก 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Refun Machine

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมรีฟันได้รับเกี...

ส่งมอบ ตู้รีฟัน ที่อาคารพินิตประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Refun Machine

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทีมรีฟันได้ส่งมอบ ตู้รีฟ...

ส่งมอบ ตู้รีฟัน ที่อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Refun Machine

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทีมรีฟันได้ส่งมอบ ตู้รีฟ...

ส่งมอบ ตู้รีฟัน ที่ตึกจุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Refun Machine

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ทีมรีฟันได้ส่งมอบ ตู้รี...

ตู้รีฟัน ออกบูธในงาน จุฬาฯ Expo 2017 จัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Refun Machine

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ทีมรีฟันได้รับเกีย...

ตู้รีฟัน ร่วมงานวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย| Refun Machine

11 มิถุนายน 2559 ทีมรีฟันได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงผล...

ตู้รีฟัน ออกบูธในงาน Digital Thailalnd ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Refun Machine

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ทีมรีฟันได้รับเกียรติจ...