Refun Machine

Refun Machine

Refun Machine : Reverse Vending Fun Machine

ตู้รับคืนขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ

Refun Machine หรือ ตู้รีฟัน คือ ตู้รับซื้อขยะรีไซเคิล อัตโนมัติ เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินในรูปแบบต่างๆ โดยผู้ใช้ สามารถนำขวด PET พลาสติกใส หรือกระป๋องมาหยอดที่ตู้ เพื่อให้เครื่องตรวจสอบคิดเป็นเงิน หรือสะสมเป็นแต้ม เพื่อนำไปแลกเป็น ความสนุกอื่นอีกต่อไป

“เปลี่ยนการทิ้ง เป็นพลังสร้างสรรค์”

การรีไซเคิลที่ง่ายขึ้นในพื้นที่ที่คุ้นเคย สนุกมากขึ้นด้วยการ เปลี่ยนขยะเป็นเงินที่มีช่องทางให้เลือกรับได้อย่างทันสมัย ชัดเจน ขึ้นด้วยการระบบตรวจสอบอัตโนมัติ การออกแบบตัวเครื่องและ การใช้งานที่ทำให้มุมมองของของที่จะทิ้งนั้นเปลี่ยนไป ไม่ใช่ขยะอีก ต่อไป และนั่น คือ ตู้รีฟัน ตู้รีไซเคิลอัตโนมัติ

พรุ่งนี้สีเขียวร่วมกัน

ทิ้งเองแยกเองได้เอง
และโลกได้เต็มๆ

ทำให้เกิดการคัดแยกขยะด้วยคนที่ทิ้งขยะเป็นคนคัดแยกเอง โดยสร้างแรงจูงใจจากรายได้หรือ ผลตอบแทนจากการคัดแยกขยะ เพื่อให้ปริมาณขยะที่เหลือทิ้งลดลง เริ่มต้นจากไม่กี่ประเภท เพื่อให้เกิด กิจวัตรง่ายๆก่อน แล้วจึงเพิ่มประเภทขยะให้การคัดแยกให้ละเอียดมากขึ้น ลดของที่ทิ้งได้มากขึ้น และยังได้ เงินมากขึ้นด้วย

วิธีการใช้งานตู้รีฟัน

เริ่มต้นใช้งานง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน

กดที่ปุ่ม "REFUN"
บนจนเพื่อเริ่มใช้งาน

กดเลือกเมนูสำหรับหยอดขวด
ได้แก่สะสมแต้มสมาชิกและบริจาค

ใส่หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อสะสมแต้มไว้แลกของรางวัล

สแกนบาร์โค้ด โดยการพลิกขวด
หันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอ

กดปุ่ม "REFUN" อีกครั้ง
เพื่อยืนยันเมื่อใส่ขวดครบ

เลือกรับหรือไม่รับใบเสร็จ
ตามความต้องการ

ข้อแนะนำ : พลาสติกใส PET ที่ตู้รีฟันรับ ได้แก่ ขวดน้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำชา น้ำหวานต่างๆ โดยต้อง เป็นชนิดสีใสเท่านั้น เครื่องจะไม่รับขวดพลาสติก PET ที่เป็นสีต่างๆ หากเป็นสิ่งของนอกเหนือจากขวด พลาสติกใส เครื่องจะไม่รับเข้าไป และหากเข้าไปแล้วมีสิ่งแปลกปลอม เครื่องจะคืนกลับมาทางเดิม พร้อมขึ้น ไฟสถานะสีแดง

วิธีการใช้งานตู้รีฟัน

เมนูสำหรับหยอดขวด มีอะไรบ้าง?

บริจาค

การเปลี่ยนขยะเป็นมูลค่ามหาศาล เพื่อสร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป โดยเลือก บริจาคได้เป็นการบริจากทำบุญ หรือ บริจาคเข้าส่วนกลางสำหรับสร้างประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

สะสมแต้มแลกรางวัล

การเก็บสะสมมูลค่าของขวด ในรูปของ Refun Point โดยผู้ใช้จะต้องสมัครเป็นสมาชิก Refun Member ที่ Refun.com ก่อน เพื่อสะสมแต้มเข้าในบัญชีของตน โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็นการระบุตัวตน จากนั้น ผู้ใช้จะสามารถนำคะแนนสะสม ไปแลกของ รางวัลต่างๆได้ โดยการไปกดแลกรางวัลที่หน้าตู้รีฟัน ซึ่งเจ้าของตู้รีฟันตู้นั้น จะตั้งรางวัลต่างๆ และ เกณฑ์การแลกของรางวัลได้ตามต้องการ

เมนูแลกของรางวัล

คือ เมนูสำหรับให้สมาชิกมาแลกของรางวัลที่ได้จากการสะสม คะแนนของตู้ในกลุ่มนั้นๆ โดยเมื่อกดปุ่มแล้วสมาชิกจะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครไว้ แล้วใส่ รหัสผ่านเป็นตัวเลข 6 ตัว จากนั้นจะเข้าสู่หน้าเลือกของรางวัล โดยที่รางวัลจะมาจากผู้ติดตั้งตู้เป็นผู้ ตั้งให้ตามต้องการ ว่าจะให้ใช้กี่คะแนน เพื่อแลกของรางวัลเป็นอะไร

เมนูแก้ไขลืมรหัสผ่าน

คือ เมนูสำหรับให้สมาชิกใช้จัดการกรณีที่ลืมรหัสผ่าน และ ต้องการจะตั้งให้ระบบส่งรหัสใหม่ให้ผ่านทาง อีเมล์

คนมากมายเริ่มหันมา "สนุก" กับขยะของเขา

มีขั้นตอนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ดี ปริมาณของที่เหลือทิ้งลดลง สร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล
จนกิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน และฝังตัวกลายเป็นจิตสำนึกให้กับคนรุ่นต่อๆไป