Refun Bank

Refun Bank

Refun Bank : Recycle Bank Application 

โปรแกรมจัดการธนาคารขยะออนไลน์

รีฟันแบงค์ คือโปรแกรมจัดการธนาคารขยะรีไซเคิลแบบออนไลน์  การจัดการขยะที่ดี ทําได้ด้วยการคัดแยกขยะตามประเภท และหากจะทําให้สําเร็จยั่งยืน ต้องเกิดจาก การที่ทุกฝ่ายร่วมมือกัน สร้างแรงจูงใจจากมูลค่าการขายขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ อาศัยระบบการจัดการที่ดี เท่าเทียมทุกฝ่าย ง่ายต่อการบริหาร โปรแกรมรีฟันแบงคฺ คือ ตัวช่วยการการสร้างสังคมที่มีการจัดการขยะที่ดีขึ้น เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้นด้วยกันทุกคน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น!

​ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ทำให้มีปริมาณขยะที่ต้องทิ้งเยอะ

เสียทั้งเงินค่าจ้างคนเก็บกวาดทำความสะอาด
เสียทั้งเงินค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ

คนเก็บก็เก็บกันไม่หมด คนเก็บใช้เวลาไปกับการคัดแยกขยะที่ได้มา ก็ไม่มีเวลาไปเก็บขยะที่ทิ้งใหม่ หรือแยกขยะขายได้ตังค์เยอะแล้วก็ไม่ไปเก็บ พักบ้างไรบ้าง

ถังขยะมีแยกไว้ 4 ถัง แต่รถเก็บมี 1 คัน
คนเก็บก็ต้องรวมกัน หรือมีคนทิ้งผิด 1 คน
ก็ต้องมานั่งแยกใหม่อยู่ดี

ขยะมันถูกทิ้งรวมกันจนปนเปื้อน
จนเลอะเทอะเกินจะเอาไปขายก็ขายไม่ได้

อยากคัดแยกขยะ แต่ไม่รู้จะมีวิธีการอย่างไร
จะเริ่มและทำจนจบอย่างไร

Recycling is fun! Refun Bank

ธนาคารขยะรีไซเคิลแบบสนุก ง่าย ดี

เหมาะสำหรับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐชุมชน หมู่บ้าน อาคารชุดบริษัท องค์กร ศูนย์การค้าและโรงงาน

ข้อแนะนำ : นัดแนะวันเวลาที่ให้สมาชิกเอาขยะมาส่ง พร้อมกับให้คนที่จะรับซื้อต่อมารอรับขึ้นรถไปเลย
เพื่อไม่ต้องมีสต๊อก ไม่ต้องทำพื้นที่สำหรับเก็บขยะรีไซเคิลรวม และให้ผู้รับซื้อเป็นผู้ช่วยจัดการคัดแยกด้วย
ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน้าที่แค่คีย์ข้อมูลเข้าระบบเท่านั้น

จุดเด่นของรีฟันแบงค์

ทำไมต้องรีฟันแบงค์

มีฐานข้อมูลขยะบริการให้

เด็กผู้ใหญ่ไม่ชำนาญก็ใช้เงานได้สบาย

ระบบออนไลน์ เปิดเครื่องไหนก็ได้

พิมพ์สลิปทันทีก็ได้ มีมาตรฐานชัดเจน

บันทึกง่ายไม่ซับซ้อน

ระบบบฐานข้อมูล เก็บบนคลาวด์

เรียกดูรายงานได้ทันที

ทุกคนเข้าตรวจสอบยอดตนเองได้

สมาชิกตรวจสอบได้ทั้งหมด

เงินทางไม่รั่วไหล เพราะมีความโปร่งใส

มีขั้นตอนการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ดี ปริมาณของที่เหลือทิ้งลดลง สร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล จนกิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้งกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน และฝังตัวกลายเป็นจิตสำนึกให้กับคนรุ่นต่อๆไป

ทำให้เกิดการคัดแยกขยะด้วยคนที่ทิ้งขยะเป็นคนคัดแยกเอง โดยสร้างแรงจูงใจจากรายได้หรือผลตอบแทนจากการคัดแยกขยะ เพื่อให้ปริมาณขยะที่เหลือทิ้งลดลง เริ่มต้นจากไม่กี่ประเภท เพื่อให้เกิดกิจวัตรง่ายๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มประเภทขยะให้การคัดแยกให้ละเอียดมากขึ้น ลดของที่ทิ้งได้มากขึ้น และยังได้เงินมากขึ้นด้วย

ธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสมาชิกเพื่อรวบรวมขายต่อ โดยใช้รูปแบบการฝากถอนเงินแบบธนาคารมาใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกและลดเวลาการจัดการ รูปแบบการฝากออมแบบธนาคารเหมาะกับการสะสมยอดน้อยๆ แต่บ่อยๆ
โดยเป็นการจัดการภายในองค์กรกันเอง เพื่อประโยชน์ขององค์กรและคนภายในองค์กรนั้นเอง

กิจกรรมทั้งหมดนี้ สามารถทําได้ด้วยคนบันทึกข้อมูลเพียง 1 คน คนตรวจสอบเงินอีก 1 คน เพื่อส่งเงินให้กับคนหลายๆคน
เพื่อแลกกับขยะที่ถูกจัดการให้สะอาดขึ้นเพื่อทุกคนได้พร้อมๆกัน โดยผ่านโปรแกรม Refun Bank เพียง 1 โปรแกรม

ขอความจำนงเปิดใช้งานรีฟันแบงค์

Refun Bank

Recycle Bank Application

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อขอความจำนงเปิดใช้งาน รีฟันแบงค์ โปรแกรมจัดการธนาคารขยะออนไลน์