ตู้รีฟัน ในงาน Tech Enterprise Thailand 2019 (TET 2019) ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว | Refun Machine

ตู้รีฟัน ตู้หยอดขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ตู้รีไซเคิล

ทีมรีฟันได้นำ ตู้รีฟัน ตู้หยอดขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ไปร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Tech Enterprise Thailand 2019 (TET 2019) จัดขึ้นที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดงานขึ้นภายใต้โครงการการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นฐานเทคโนโลยี (Tech-based Startup) ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเครือข่าย

โดย วท.ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเครือข่าย มี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้โครงการการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นฐานเทคโนโลยี (Tech-based Startup) จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบการสนับสนุนและต่อยอดผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นฐานสำคัญของประเทศ ให้มีความพร้อมในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์

ซึ่งก็มีประธานในงาน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ แขกผู้มีเกียรติ บรรดาผู้ที่เข้าร่วมงานและทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึง ได้ให้ความสนใจ ตู้รีไซเคิล ของเราเป็นจำนวนมาก ต่างก็นำขวด พลาสติก pet ใส ขวดน้ำที่ใช้แล้วมาทดลองใช้งานกับ ตู้รีไซเคิล ของเรากันอย่างสนุกสนาน

ทีมรีฟันต้องขอขอบคุณ ประธานในพิธี อุทยานวิทยาศาสตร์ถูมิภาคและมหาวิทยาลัยเครือข่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีได้ให้คำแนะนำ ติชม เพื่อให้ทีมรีฟันได้ไปพัฒนาผลิตภัณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ให้ชาวรีฟันได้มีส่วนร่วมอีกด้วย

ดูข้อมูลเกี่ยวกับตู้รีฟันเพิ่มเติม…คลิกเลย

ดูข้อมูลข่าวสารและบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม…คลิกเลย