ส่งมอบ ตู้รีฟัน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ | Refun Machine

ตู้รีฟัน ตู้หยอดขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ตู้รีไซเคิล

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทีมรีฟันได้ไปติดตั้ง ตู้รีฟัน ตู้หยอดขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ที่โรงอาหารรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่างก็มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตนักศึกษานำขวด พลาสติก pet ใส ที่ใช้แล้วมาทดลองหยอดที่ ตู้รีไซเคิล ของเรากันอย่างสนุกสนาน

ดูข้อมูลสถานที่ตั้งที่มีตู้รีฟันทั้งหมด…คลิกเลย

ไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…คลิกเลย