ส่งมอบ ตู้รีฟัน ที่บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด จังหวัดนครปฐม | Refun Machine

ตู้รีฟัน ตู้หยอดขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ตู้รีไซเคิล

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ทีมรีฟันได้ไปติดตั้ง ตู้รีฟัน ตู้หยอดขวดพลาสติกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติ ที่โรงอาหารรวม ของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด จังหวัดนครปฐม เป็นโรงงานเคมีภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ สารตั้งต้น PET บรรจุภัณฑ์ เส้นใย และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ซึ่งก็พนักงานของโรงงานสนใจนำขวดพลาสติก pet ใส ที่ใช้แล้ว มาหยอดที่ ตู้รีไซเคิล กันอย่างสนุกสนาน

ดูข้อมูลสถานที่ตั้งที่มีตู้รีฟันทั้งหมด…คลิกเลย

ไปยังเว็บไซต์ของโรงงาน อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ คลิกเลย